Diğer Bazı Değinmeler / Some Mentions

Fotoğrafik anlatının 4 ögesi / 4 Elements of photographic narration
1-Görkem / Grandeur tr/en Θ
2-Mühendislik / Engineering tr/en Θ
3-Yetenek / Talent tr Θ
4-Yaratıcılık / Creativity tr Θ

Fotoğrafik icraatın ortaya konmasına doğru / Towards to photographic production
Eserin biricikliği ve erbaplık (Wildenstein Ailesi) tr Θ
İcraat yaşının sorgulanması (Uriah Heep) / Inquiry of the Age of Production tr/en Θ
Ortaya konulacak eser seçimlerinin sorgulanması (Metallica) / Inquiry of the Preferences of Proces of Production tr/en Θ
Eser-Değer ilişkisi; Van Gogh / Relation of Production and Value tr Θ
Eser icrasında Etik Sınırlar-1 (Başkalarının Acısına Bakmak) / The Mind Edges of Production tr Θ

Eser icrasında Etik Sınırlar-2 (İkinci Cavin Carter Vakası) / The Mind Edges of Production tr/en Θ
Eser icrasında karşılaşılan tehlikenin sınırları (Yusuf Ziya Ademhan) / The Dangerous Edges of Production tr Θ
Eserde olumlu etki üzerine bir örnek (Jodi Bieber) / A Positive Effect of Production tr Θ
Ara Güler’in “fotoğraf/sanat” söylemi / Towards The Photo Ontology  tr/en Θ

Diğer / Other
Effects of different material coatings on the wearing of plowshares in soil tillage en Θ

Gözetlenme (İktidar Konumu) / Observation (Power Position) Θ
İnsan Doğası (Açlık ve Cinsellik) / Human Nature (On Starvation and Sexulaity) Θ