İnceleme: Humur, hımar; örtü_Ar Mevzuu


1 2 3 4

[Nur/31] _ Ar

 

Humur (hımar)_örtü

Himarür-res (baş örtüsü)

Burka

Nikab

Lifam

Lisam

Hımar

Nasif (Nasıyf)

Mikne’a (Mikna)

Cilbab

_

Vel yadribne (fel yadribne)_salsınlar

Felyüdnine_örtsünler

_

Süs

Cemal

Emzirme

Ayaklarını yere vurmasınlar

Köleleri