İyi Fotoğraf / Good Photograph

Seminer Modülleri

o-başlangıç; anahtar metinler (4 hafta) Χ
(anahtar metinlerin alımlanması tamamlanamazsa, bir sonraki modüle geçilemez)

1-Fotoğraf ve Liebnizci bakış açısı Χ
2-Kesinlik arayışına bağlı olmayan gözlem Χ
3-Juxtaposition kavramı Χ
4-Sokak fotoğrafçılığı ve modern geometri Χ
5-Işığı sezmek / Feeling the light Θ
6-Siyah beyaz mı, renkli mi? Χ
7-Arka planın önemi Χ
8-Başarı ölçütleri Χ

9-Biçim ve içerik arasındaki denge Χ
10-Çekim teknikleri Χ
11-Çoklu nedensellik çizgileri Χ
12-Hafıza Χ
13-Fotoğraf alt yazısı meselesi Χ
14-An veya poz Χ
15-Anlatı Χ
16-Saldırmak ya da seçmek Χ
17-İyi bir sokak fotoğrafı Χ
18-iİleyiciden beklentilerimiz Χ
19-Kötü sonsuz (hegel) Χ
20-Korku Χ
21-Ön görselleştirme Χ
22-Perspektif Χ
23-Sokak fotoğrafçılığı sanatın neresinde durur Χ
24-Sokak fotoğrafı içeriği Χ
25-Yoksulları fotoğraflamak Χ
26-Zorlama hareketlere yoğunlaşmak (aristoteles) Χ
27-Olduğu gibi yaşam Χ
28-Aynı sokakta fotoğraf çekmek Χ
29-Göstergebilim Χ
30-Romantik sokak fotoğrafları Χ
31-Kendi bahçen (voltaire) Χ
32-izleyiciyi yönlendirme olanağı (sartre) Χ

devamı için

Χ-özel kullanım
Θ-genel kullanım