İyi Fotoğraf / Good Photograph

Seminer Modülleri

o-başlangıç; anahtar metinler (4 hafta) Χ
(anahtar metinlerin alımlanması tamamlanamazsa, bir sonraki modüle geçilemez)

1-Sokak fotoğrafında Liebnizci bakış açısı Χ
2-Sokakta, kesinlik arayışına bağlı olmayan gözlem Χ
3-juxtaposition kavramı Χ
4-Sokak fotoğrafçılığı ve modern geometri Χ
5-Işığı sezmek / Feeling the light
6-Siyah beyaz mı, renkli mi? Χ
7-arka planın önemi Χ
8-başarı ölçütleri Χ

9-biçim ve içerik arasındaki denge Χ
10-çekim teknikleri Χ
11-çoklu nedensellik çizgileri Χ
12-hafıza Χ
13-alt yazısı meselesi Χ
14-an veya poz Χ
15-anlatı Χ
16-saldırmak ya da seçmek Χ
17-iyi bir sokak fotoğrafı Χ
18-izleyiciden beklentilerimiz Χ
19-kötü sonsuz (hegel) Χ
20-korku Χ
21-ön görselleştirme Χ
22-perspektif Χ
23-sokak fotoğrafçılığı sanatın neresinde durur Χ
24-sokak fotoğrafı içeriği Χ
25-yoksulları fotoğraflamak Χ
26-zorlama hareketlere yoğunlaşmak (aristoteles) Χ
27-olduğu gibi yaşam Χ
28-aynı sokakta fotoğraf çekmek Χ
29-göstergebilim Χ
30-romantik sokak fotoğrafları Χ
31-kendi bahçen (voltaire) Χ
32-izleyiciyi yönlendirme olanağı (sartre) Χ

devamı için

Χ-özel kullanım
√-genel kullanım