Paylaşım / Sharing

Fotoğraf Notları Paylaşım Modülleri
(Kişisel Notlarım / My Personel Documents)
A-Fotoğrafı Anlamak
Temel Fotoğraf teori ve pratiği: Kompozisyon (renk, ışık, leke vb.); makine çalışma mantığı (diyagram, enstantane, netleme, iso, net alan derinliği), objektif  seçimi ve fotoğraf düzenleme 
*Bu aşamadan sonra fotoğrafa yaklaşım, uzmanlaşmak istenilen alana/alanlara yönelik devam edebilir 

B-Street Photography (Work Sheets of Street Photography)
0-Introduction Χ
1-Scope, Definition Χ
2-Security Χ
3-Good Photograph 
4-Technique Χ
5-Photographers, Genres Χ
6-Conceptual, Theoretical Χ
7-Prectises Χ
8-Darkroom 

9-Book, Article, Film etc. 
10-Some Mentions 
11-Lexicon 

Χ-özel kullanım
-genel kullanım