Teşekkür / Thanks

Destek veren, katkıda bulunan ve esin veren, sizlere teşekkür ederim.
/

I thank those named below who inspired and supported/contributed to this work, knowingly or unknowingly.

  • Serdar Yeşilyurt
  • Tuğba Gücer
  • Cathryn Bond Hoard
  • Sedef Çakır
  • Aktuğ Göller
  • Arzu Özkal
  • Barış Balkur
  • İdil Sağlam Germeyanoğlu
  • Derya Çil

(liste, yeni eklemelerle son halini alacaktır…)