Analog Film Deneyimi / Analog Photography Experience (3200 ASA)


3200 ASA Experience

ILFORD DELTA 3200 Professional film için önerilen film geliştirme banyoları; ILFORD ILFOTEC, DD-X, ILFORD MICROPHEN ve ILFORD ID-11.
Ancak bunlardan sadece ILFORD ID-11 piyasada bulunabiliyor ve toz formülasyonda olduğundan, kullanmak istemeniz halinde belirli sıcaklıkta (yüksekçe) ve belirli oranlarda karıştırıp, uygun sıcaklığa gelene kadar beklemeniz ya da uygun sıcaklığa getirmek için (buz vb.) uğraşmak gerektiğinden bulunabildiği sürece pratik olması sebebiyle sıvı formülasyonları tercih ediyorum. Ama vaktim var diyorsanız toz formülasyon geliştiriciler daha uygun fiyatlı.
Ben, firmanın banyo öneri kartında Θ yer alan ILFORD ILFASOL 3 tipi film geliştirme banyosunu kullanmayı tercih ettim. Öneri kartında, 1+9’luk karışım için önerilen banyo süresi 11 dakika, 1+14’lük karışım için ise 17 dakikadır. İşimi daha hızlı bitirmek için 11 dakika’lık 1+9’luk karışımı seçtim.
/
Film developing baths that are suggested for ILFORD DELTA 3200 Professional film; ILFORD ILFOTEC, DD-X, ILFORD MICROPHEN, and ILFORD ID-11.
However only ILFORD ID-11 can be found on the market and since it is in powder formulation and it requires a lot of works as you need to mix it proportionately in a warmth (pretty high) and to wait until it gets cold to optimum temperature or to deal with it to cool it (with ice etc), I prefer liquid formulation that is convenient when it can be found. But if you say you have enough time, powder formulation developers are lower-coast.
I preferred using ILFORD ILFASOL 3 type of film developing bath that appears in the bath suggestion card Θ of the company. In suggestion card, bathing duration for a 1+9 mixture is 11 minutes, for a 1+14 mixture it is 17 minutes. To dispatch it quicker I chose 11 minutes of 1+9 mixture.