Bauhaus, Pop art or Dadaism?


Bauhaus (1910)
1. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’nın kurulan, tasarım teorileri üzerine kafa yoran bir okuldur. Çıkış nedeni, bayağı endüstri ürününe, yaratıcı biçim verme isteği.
Özellikleri;
Sanatçıya aynı zamanda üst düzeyde bir zanaatçı niteliği kazandırmak
Biçimi yönlendiren en önemli unsur işlev olmalıydı: “form follows function” (biçim işlevi izler)
Sanat eserlerinde fonksiyon ve konstrüksiyonu esas alır
Sanat halk içindir görüşünü savunur
Deneyselliği esas alır
Kompozisyon kurallarını çiğnemek temel amaçlardan biridir
Tekrarlar, ışığın açığa çıkardığı nesnelerin dokuları, ton geçişleri gibi biçimsel ögeleri esas alır
Net ve açık fotoğraf örnekleri yerine, kendine özgü biçimsel sorunları olan fotoğraf tarzı
Geleneksel kavramlarından uzaklaşarak, soyutlamaya yönelir
Fantezi dolu biçim verme tarzındadır

bauhaus, pop art or dadaizm laszlo-moholy-nagy_1 bauhaus, pop art or dadaizm laszlo-moholy-nagy_2László Moholy-Nagy

Dadaizm (1910)
Dadaizm, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa ve erotizme karşıdır.
Özellikleri:
Alışılmış estetiğe karşı çıkar

Burjuva değerlerini eleştirir
Toplumda yerleşmiş anlam ve düzen kavramlarına karşı çıkarak dil ve biçimde yeni deneyler arar
Geleneksel anlayışları ve eski sanatı tamamen reddeder

bauhaus, pop art or dadaizm man ray_1 Man Ray
The Dining Room (Francis Place) I 1997 by Sarah Jones born 1959Sarah Jones 
The Proposal 1942 by Kurt Schwitters 1887-1948Kurt Schwitters

Pop art (1950)
Bütün sahip olduklarımız bir kolajdan ibaret, karakterlerimiz, istediklerimiz, yaşadıklarımız, etrafta gördüklerimiz, hayal ettiklerimiz, onun bunun parçası, toplanmışı, koparılmışı, yırtılmışı, dünyada gördüğüm her şey bir kolaj çalışması.
Pop art, sanatı özellikle soyut dışavurumcu olarak ele alan anlayışa, dolayısı ile sanatın toplumdan yabancılaşmasına karşı çıkar, sanatı olabildiğince popüler kültüre ve endüstriyel üretime yaklaştırmaya çalışır. Trilyoner biri de yoksul biri de kola içebilir, o halde kola pop art için bir sanat objesidir. Warhol pop art’ı şöyle açıklar; “yazarın yazdığı o entelektüel içerikli kitabı okumaktansa, yazarın kendine iç çamaşırı alışını seyretmeyi tercih ederim”.
Özellikleri;
Günümüz dünyası içinde yasayan sıradan insanın ruhunu yansıtmayı hedefler

Günlük yaşamdaki objeleri, farklı bakış açıları ile sunar
Günlük yaşamdaki her şey sanata dahil edilebilir
Popüler olanı yüceltmez, tematize ederek varlık nedenini sorgular
Tüketici toplumu eleştirir
Kalıpları-markaları-reklamları sorgular

bauhaus, pop art or dadaizm andy-warhol_1 
bauhaus, pop art or dadaizm andy-warhol-marilyn_2Andy Warhol