Bauhaus, Pop art or Dadaism?

Bauhaus (1910)

1. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’nın kurulan, tasarım teorileri üzerine kafa yoran bir okuldur. Çıkış nedeni, bayağı endüstri ürününe, yaratıcı biçim verme isteği.

Özellikleri;

 1. Sanatçıya aynı zamanda üst düzeyde bir zanaatçı niteliği kazandırmak
 2. Biçimi yönlendiren en önemli unsur işlev olmalıydı: “form follows function” (biçim işlevi izler)
 3. Sanat eserlerinde fonksiyon ve konstrüksiyonu esas alır
 4. Sanat halk içindir görüşünü savunur
 5. Deneyselliği esas alır
 6. Kompozisyon kurallarını çiğnemek temel amaçlardan biridir
 7. Tekrarlar, ışığın açığa çıkardığı nesnelerin dokuları, ton geçişleri gibi biçimsel ögeleri esas alır
 8. Net ve açık fotoğraf örnekleri yerine, kendine özgü biçimsel sorunları olan fotoğraf tarzı
 9. Geleneksel kavramlarından uzaklaşarak, soyutlamaya yönelir
 10. Fantezi dolu biçim verme tarzındadır
bauhaus, pop art or dadaizm laszlo-moholy-nagy_1 bauhaus, pop art or dadaizm laszlo-moholy-nagy_2
László Moholy-Nagy
 

Dadaizm (1910)

Dadaizm, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa ve erotizme karşıdır.

Özellikleri:

 1. Alışılmış estetiğe karşı çıkar
 2. Burjuva değerlerini eleştirir
 3. Toplumda yerleşmiş anlam ve düzen kavramlarına karşı çıkarak dil ve biçimde yeni deneyler arar
 4. Geleneksel anlayışları ve eski sanatı tamamen reddeder

bauhaus, pop art or dadaizm man ray_1 Man Ray The Dining Room (Francis Place) I 1997 by Sarah Jones born 1959

 Sarah Jones 
The Proposal 1942 by Kurt Schwitters 1887-1948
Kurt Schwitters

 

Pop art (1950)

Bütün sahip olduklarımız bir kolajdan ibaret, karakterlerimiz, istediklerimiz, yaşadıklarımız, etrafta gördüklerimiz, hayal ettiklerimiz, onun bunun parçası, toplanmışı, koparılmışı, yırtılmışı, dünyada gördüğüm her şey bir kolaj çalışması.

Pop art, sanatı özellikle soyut dışavurumcu olarak ele alan anlayışa, dolayısı ile sanatın toplumdan yabancılaşmasına karşı çıkar, sanatı olabildiğince popüler kültüre ve endüstriyel üretime yaklaştırmaya çalışır. Trilyoner biri de yoksul biri de kola içebilir, o halde kola pop art için bir sanat objesidir. Warhol pop art’ı şöyle açıklar; “yazarın yazdığı o entelektüel içerikli kitabı okumaktansa, yazarın kendine iç çamaşırı alışını seyretmeyi tercih ederim”.

Özellikleri;

 1. Günümüz dünyası içinde yasayan sıradan insanın ruhunu yansıtmayı hedefler
 2. Günlük yaşamdaki objeleri, farklı bakış açıları ile sunar
 3. Günlük yaşamdaki her şey sanata dahil edilebilir
 4. Popüler olanı yüceltmez, tematize ederek varlık nedenini sorgular
 5. Tüketici toplumu eleştirir
 6. Kalıpları-markaları-reklamları sorgular
bauhaus, pop art or dadaizm andy-warhol_1 
bauhaus, pop art or dadaizm andy-warhol-marilyn_2
Andy Warhol