selfportrait_shooting date_31.07.2014

Merhaba,
Eski fotoğraf albümlerimi karıştırınca, erken yaşlarımdan itibaren fotoğraf ile tanışık olduğumu görüyorum, mesela 17-18 yaşlarımda daha iyi fotoğraflar çekmek için birkaç kitap satın almışım.
O yıllardan itibaren uğraşı halinde, başıboş bir eğlence alanı olarak hayatımda bir kaybolup bir var olan fotoğraf ilgim, 2007’de arkadaşım Aktuğ‘un, fotoğrafı, “kameranın kaydettiğinden” öte “aklın gördüğü” gibi kullanıyor olduğunu görmemle yön değiştirdi. 2012’den itibaren fotoğraf kavramını insan doğası ve uzantıları uzantıları ile düşünmeye ve bu yeni süreçle birlikte, kaydettiğim görselleri, kayıp zamanım içerisindeki yerlerinde bir bütün olarak görebilmek -Proust’un yaptığı gibi- ve ulaşabilmek için (fısıltılarıma) bu internet günlüğüne başladım. 2016’nın sonlarını yaşadığımız bu günlerde, fotoğrafı yöneldiğim yeni patikanın getirdikleri ile düşünüyorum; zannediyorum bu anlayışın etkileri önümüzdeki dönem fotoğraflarıma da yansıyacak.
Tufan
/
When I have a look at my old photograph albums, I can see that I have made the acquaintance of photography since early ages, for instance I had bought a few books about photography to take better pictures at the ages of 17-18.
As from those years, while my interest in photography had just been an aimless activity that disappeared time to time, it changed its direction in the year 2007 when I realized that my friend Aktuğ has been considering a photograph as “the one which the mind sees” more than “the one which the camera records” and I have started a new process which I have considered the concept of photography in its extensions. With this new process, to be able to meet my whisperings as a whole in their places in missing time – such as ‘Proust’ did before -, I have started to write this internet journal.
Tufan