Açlık ve Cinsellik Üzerine / On Starvation and Sexuality


kuslar© A.Tufan Palalı, Ankara, 2012 (Ilford Pan 400 film, Nikon F-5 / Jupiter 200mm-f/4 M42 objektif/lens KodakD76+Dektol+Sodyum Thiosulfat)

Temel bir ihtiyaç tatmin edilmeden diğer bir ihtiyacı hissetmek mümkün müdür?
Maslow’un (ABD/psikolog/1908-1970) ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre; bir insanın ihtiyaçları beş basamaktan oluşur; bu ihtiyaçlar en alttan en üste doğru şöyledir;
-temel ihtiyaçlar (yiyecek, uyku, boşaltım, sex)
-güvenlik ihtiyacı
-sosyal ihtiyaçlar (cinsellik, toplumda var olma, aile kurma)
-benlik ihtiyacı, saygınlık gereksinimi (kendine ve başkalarına saygı hissetme)
-estetik ihtiyaçlar

-kendini gerçekleştirme (önyargısız olma, gerçeklerin kabulü gibi erdemlerin sahibi olma)
Ve teorik olarak insan bir basamaktaki ihtiyacını tam olarak karşılayamadan bir üst düzeye geçemez, hatta bir üst düzeydeki kategoriyi algılayamaz bile ama istisnai bir durum olarak bir insan alt basamaklardaki ihtiyaçlarını tatmin etmeden, üst basamakları fark edip basamak atlayabilir…
İşte, alt basamaklardaki ihtiyaçları tatmin edilmeden üst basamaklara geçen bu kişiler hayatlarının sonuna kadar alt basamaklardan kopamadan pejmurde bir hayat yaşarlar

Bu kuşlar bana maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi alegorisini hatırlattı, açlardı ve birinin bulduğu kırıntıyı diğeri kapmaya çalışıyordu, öpüşmüyorlardı
/
Is it possible to want for another need without satisfying the basic one?
According to Maslow’s theory of needs hierarchy (USA/psychologist/1908-1970);  a man’s needs consist of  five steps; those are such as the following list from the lowest to the top:
-basic needs (nutrition, sleeping, excretion, sex…)
-the need of security
-social needs (sexuality, identity in society, being a family)
-the need of individualism, self esteem (respect to himself and others)
-self actualization (having merits such as being unprejudiced and accepting of facts)
And theoretically, a person cannot go up to the upper level without meeting a need at a basic step. Moreover he cannot understand the upper category but exceptionally a person can go up to the upper level by realizing the upper needs without meeting the needs at the lower level.
In other words, those people who go up to the upper steps before meeting their lower needs always lead a miserable life till the end of their lives without breaking with the lower step

Those birds reminded me of the allegory of Maslow’s hierarchy of needs; they were hungry therefore they were trying to grab each other’s crumb; they weren’t kissing one another