Alışmak Üzerine / On Adjustment

“alıştın mı?” diye sordum
“alıştım” dedi
onlar mı çabuk alışıyordu ben mi alışmayı bilmiyordum?
/
On Adjusting
“have you adjusted?” I asked
“I’ve adjusted” he said
did he adjust quickly, or did I not know how to adjust?