anaformoz


zizek tarafından kullanılan bir kavramdır (bkz.yamuk bakmak/zizek); görme duyusuyla direkt algılanmayan, ancak özel bir bakış açısından algılanabien anlamına gelir, holbein’ın (alman ressam, 1497-1543) ambassadors/sefirler Θ isimli tablosuna bakınca, tablonun alt tarafında ilk bakışta ne olduğu anlaşılmayan şekle, yandan bakınca kuru kafa olduğu anlaşılacaktır