analog/analogue-film seçimi


Fotoğraf makinesinde kulanılacak filmin seçilmesi;
Başlangıçta, aynı tip filmle çalışılması, filmin banyo edilmesinden baskı aşamasına kadar yapılacak işlemlerdeki sürelere alışkanlık kazandıracağı için önemlidir. Bu tecrübenin edinilmesinden sonra, ihtiyaca yönelik çeşitli filmler tercih edilebilir.

Son kullanma tarihi geçmiş (bayatlamış) film  kullanmak;
Taze film bulamayacağımız günlerin yaşanacağını tahmin etmek artık hiç de zor değil, “bayatlamış film” meselesini bir başlık altında sunmam, taze film üzerimi de bittikten sonra, kalan son bayat filmlerle yola devam etme düşüncesine bir gönderme yapmak üzerinedir. En sonunda, bayat filmler de bitince, bu kez farklı kimyasal yolları deneyeceğiz ama günümüzde taze film bulmak henüz mümkün. Kullanılmış filmler oldukça makul fiyatlara bulunuyor olsa da, piyasada bulunabildiği müddetçe son kullanma tarihi geçmemiş film kullanılmasını öneriyorum. (Önerinin son güncelleme tarihi: 14.12.201208.07.201304.01.2014-18.02.2014)

Bayatlamış yani son kullanma tarihi geçmiş filmler kullanılıyorsa, film gelişme sürelerinin arttırılması gerektiği ile ilgili tecrübemi paylaşmak istiyorum; Bayat bir filmi, tavsiye edilen sürelerle banyo ederseniz, filmin gelişebilme kapasitesi düşmüş olduğundan film yeterince gelişemeyecek bu da düşük kontrastlı negatifler elde etmenize sebep olacaktır. Banyo süresini uzatmak ya da banyo ısısını arttırmak genel bir çözüm olarak görülse bile, bayat filmin fotoğraf makinesi ile koordineli çalışmasına paralel olarak doğru pozlama dengesinde çıkabilmesi için (ideal kontrast) ne kadarlık bir süre uzatımının ya da ısının kaç derece arttırılmasının yeterli olacağına dair bir çalışmaya rastlamadım. Kaldı ki, banyo süresini uzatmak ya da ısısını arttırmak gibi çözümler, film yüzeyindeki siyah-bayaz dengesini eşit miktarda arttırmadığı gibi, bu tip uygulamalar daha çok beyazlar ve siyahlar üzerinde etkili olacağından, sonucu zengin bir siyah beyaz dağılımından uzaklaştıracaktır.

08.12.2012 tarihinde gerçekleştirdiğim 6 negatiflik bir film banyosunun ilk aşamasında aynı yıkama tankının içinde kullandığım 4 filmin, 3’ünün son kullanım tarihi 2 sene geçmişti. Filmleri önerilen firma verilerine göre geliştirip, saptama banyosunu tamamladıktan sonra filmlere bakınca, son kullanma tarihi geçmiş filmleri oldukça düşük kontrastta olduklarını, ama taze filmin iyi bir siyah beyaz dağılımda olduğunu gözlemledim.

Diğer bir negatif banyosunda, son kullanım tarihleri geçmiş iki filmi tavsiye edilen yıkama süresinden 1 dakika daha fazla, diğer bir çalışmada ise, yine son kullanım tarihleri 2 sene geçmiş iki filmi de tavsiye edilen süreden 2 dakika fazla banyo edip sonuçları gözlemledim;
Bu konuda gerçekçi bir öneride bulunabilmek için daha çok deneme yapılması gerektiği kanaatinde olmakla birlikte, bu gözlemlerime bağlı genel bir öneri olarak, 1 yıl bayatlamış bir filmi 1 dakika daha fazla geliştirmeye tabii tutmayı genel bir çözüm olarak uyguluyorum.
Sonuç olarak, taze bir filmin halen piyasada bulunabiliyor olması sebebiyle, daha ucuz olsalar da bayatlamış film kullanılmasını; özellikle makine çekim pozu/banyo süresi ilişkisine bağlı olarak gelişebilecek tutarsızlıklar sebebiyle önermiyorum. İyi bir negatif elde etmek için, piyasada bulunabildildiği sürece “taze film” kullanmaya devam etmek en güvenilir yoldur.