anamorfoz


zizek tarafından kullanılan bir kavramdır (bkz. yamuk bakmak/zizek); görme duyusuyla direkt algılanmayan, ancak özel bir bakış açısından algılanabien anlamına gelir; örneğin, holbein’ın (alman ressam, 1497-1543) “ambassadors/sefirler Θ isimli tablosunun alt tarafında ilk bakışta ne olduğu anlaşılmayan şekle, yandan bakınca kuru kafa olduğu anlaşılır