antropolojik bir yaklaşım; francois brunelle/an anthropologic approach; francois brunelle


Kanadalı, Francois Brunelle dünyanın çeşitli bölgelerinde birbirilerine ikiz gibi benzeyen insanları görüntüledi; oldukça ilginç bir çalışma olarak değerlendiriyorum, belki de sandığımız kadar çeşitli değiliz?
Canadian photographer François Brunelle captured photos of people who are not related by blood, but look strikingly similar; stunning work for me, maybe we are not divers than we expect?