arkaik

kelimenin kullanıldığı dönemden daha önceki dönemleri refer eder, bir nevi primitif