axis mundi

mitolojilerde yer ile öte dünya arasındaki ilişkinin sağlandığına inanılan yer; simgesel düzeyde bu bir dağ, ağaç, mekan, mimari bir yapı ya da başka bir obje olabilir hatta bebeğin anne karnında beslenmesini sağlayan “göbek bağı da” bir axis mundi olarak kabul edilebilir