Ulus Baker’de Modern Bilimin Eleştirisi


Baker, modern bilimlerin laboratuvar koşulları oluşturularak incelendiğinden bahseder. Baker laboratuvarı; bir dizi test, seçilen örneklem (specimen), belirlenmiş metotlardan oluşan ve planlı, doğal olmayan soyut testler süreci olarak tanımlar, “bir yumuşakçayı laboratuvara koyunca onumu inceliyorsunuz, yoksa çizelgelerinizi mi inceliyorsunuz?” diye sorgulayarak, bir konuyu ele alırken önceden belirlenmiş çizelgelerin, metotların araştırmayı sınırlandırdığına gönderme yapar.
Koşulları belirli bir deneyin sonucu gerçekliğe ulaşabilir mi?
Laboratuvar şartlarında gerçekleştirilen bir deneyde zihinsel bir konstrüksiyona mı yöneldiğimizi sorgulamamızı ister Baker ve laboratuvarı sorunlu bir alan olarak ortaya koymaktan çekinmez.
Baker’in bu görüşü beni “klişe fotoğrafik öğretileri-kişisel doğrular” ilişkisini sorgulamaya götürür.

Ayrıca, Bakınız:
klişe (cliche) Θ 
safsata (fallacy) Θ