Baker-Modern Bilimin Eleştirisi


Modern Bilimin Eleştirisi

Baker, modern bilimlerin laboratuvar koşulları oluşturularak incelendiğinden bahseder. Baker laboratuarı; bir dizi test, seçilen örneklem (specimen), belirlenmiş metotlardan oluşan ve planlı, doğal olmayan soyut testler süreci olarak tanımlar, “bir yumuşakçayı laboratuara koyunca onumu inceliyorsunuz, yoksa çizelgelerinizi mi inceliyorsunuz?” diye sorgulayarak, bir konuyu ele alırken önceden belirnmiş çizelgelerin, metotların araştırmayı sınırlandırdığına gönderme yapar.

Koşulları belirli bir deneyin sonucu gerçekliğe ulaşabilir mi?

Laboratuvar şartlarında gerçekleştirilen bir deneyde  zihinsel bir konstrüksiyona mı yöneldiğimizi sorgulamamızı ister Baker ve laboratuarı sorunlu bir alan olarak ortaya koymaktan çekinmez.

Bakerin bu görüşü beni “klişe fotoğrafik öğretileri-kişisel doğrular” ilişkisini sorgulamaya götürür.