Fotoğraf ilgimi besleyen Baker okumalarımdan bazı kavramlar


Baker külliyatında, direkt ya da satır aralarından algıladığım göstergebilimsel kavrayışlar, fotoğraf anlayışıma olan katkıları sebebi ile benim için önemlidir; burada başlıklar altında sunmaya çalıştığım kavramlar, bilimsel bir anlayışla değil, Baker külliyatını incelemeye niyetlenmiş biri olarak, kendi kişisel fotoğraf kavramı anlayışma verdikleri katkı doğrultusunda seçildi…

arzu
habermas’ın iletişim problemine ilişkin görüşleri χ
tregedyanın doğusu χ
başka bir dünyaya ait bir zarafet χ

ışık metafiziği χ

descartes ve modern geometriyi χ
modern bilimin eleştirisi
eserin reklam aracı olması χ
metot χ
elma metaforu χ
kötü sonsuz χ
leibniz ve memkün dünya χ
bakış açısı χ
estetik χ
kameranın varlığı χ
anlama
vertov χ
mc lohan ve kamera χ
spinozit iki nokta ilkesi χ
sevgi χ
insan ve hayvan χ
güç χ
iktidar χ
“biz doğadan böyleyiz” χ
küre χ
duraklamak χ
reality effect χ

-genel kullanım
χ-özel kullanım

%d blogcu bunu beğendi: