“Bozuklardan sanat olur”; Ara Güler’i Anlamak / “From Damaged Goods to Art”; Understanding Ara Güler…


blog-ara-guler© A.Tufan Palalı, G-art, İstanbul, ‘Bilinmeyen Ara Güler’ isimli sergiden, 02.02.2013

Ara Güler’in 04.12.2012-03.01.2013 tarihleri arasında Galeri G-art/İstanbul’da gerçekleşen sergisiyle beraber, üstadın fotoğraf-sanat ilişkisi üzerine yaptığı söylemler yeniden gündeme getirilmeye başlandı.
/
With the continuation of Ara Güler’s exhibition (04.12.2012-03.01.2013, Galeri G-art/Istanbul), his comments on photograph-art relationship have once again come to the fore.
devamı için / more Θ