Chiaroscuro Işığı / Vermeer ışığı


Chiaroscuro; karanlık ve aydınlığın oluşturduğu zıtlık için kullanılan bir terimdir, italyanca bir sözcük olan chiaroscuro chiaro (aydınlık – ışık) ve oscuro (karanlık) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Önceliklle resimde ortaya çıkmış daha sonra sinema ve fotoğrafta da kullanılmaya başlamıştır. Bu kelimenin anlam karşılığı olarak asıl vurgulamak istediğim; chiaroscuro ışığında karanlık ve aydınlığın zırlığı vurgulanırken, vermeer ışığı tek yönlüdür.
© A.Tufan Palalı

Johannes Vermeer_Girl with a Pearl Earring_1665Johannes Vermeer, Girl with a Pearl Earring, 1665

Johannes Vermeer_The Milkmaid_1658 Johannes Vermeer, The Milkmaid, 1658