çokluk / multidude

bir politik egemenin altında yer almayan, kendi politik var oluşunu bireysel olarak ifade ederek ortak bir görüşe sahip olan topluluk.. spinozanın tabiri ile “libera multitudo”, yani “özgür çokluk”; egemenliğini sahiplenip bunu bir egemene devretme eğiliminde değildir