Yanılgı, safsata (fallacy)


Bir araştırma için elde edilen sınırlı verilerden yola çıkarak bir genelleme, çıkarım yapma durumudur ki araştırmayı hatalı sonuçlara götürebilir (fallacy).
Örnek; bir ya da birden fazla fotoğraftan yola çıkarak, bir konu hakkında genelleme yapmak

Ayrıca bakınız:
Modern bilimin eleştirisi Θ