fenomenoloji (görüngübilim) – epistemoloji


fenomenolojik yaklaşıma göre, saf gerçek (gerçekliğin kendiliği) diye bir şey olamaz çünkü gerçeklik, her zaman kendine yönelmiş bir bilinç aracılığı ile tanımlanır (şeyler bizim dışımızda varolmazlar; onlar bilinç aracılığı ile kurulmuşlardır); bilgi, gören (duyusal) ve sezen (duyuşsal) bilinçteki bir seviyeye tekabül eder ki, fenomonoloji algı ve duyumsamanın ötesindeki dünyaya geçerek, bilgiyi (tanımı) ortaya çıkaran bilincin sistematik incelemesidir, salt öze ulaşmaya çalışır

epistemoloji, bilgiye ulaşmak için yapılan her seçimin ontolojik bir ön kabule tekabül etiğinden yola çıkarak, bu ön kabulün sonucu etkilediği varsayılır ve bilgiye giden yol üzerinde bulunan bilgi kaynağı, bilgi ölçütlerini v.b. kavramları sorgulayarak bilmenin olanaklılığını araştırır.

%d blogcu bunu beğendi: