fenomenoloji (görüngübilim) – epistemoloji

fenomenolojik bakışa göre, saf gerçek diye bir şey olamaz çünkü gerçeklik, her zaman kendine yönelmiş bir bilinç aracılığı ile tanımlanır, bilgilerimizin tamamı görülen ve algılanan bir bilinç sayesinde kabul edilmiştir, deneyimlerimizin tamamı bilinç tarafından kurulmuştur ki fenomonoloji de tanımı ortaya çıkaran bilincin sistematik bir incelemesidir, algılarımızın ötesindeki dünyaya geçerek salt öze ulaşmaya çalışır.

epistemoloji, bilgiye ulaşmak için yapılan her seçimin ontolojik bir ön kabule tekabül etiğinden yola çıkarak, bu ön kabulün sonucu etkilediği varsayılır ve bilgiye giden yol üzerinde bulunan bilgi kaynağı, bilgi ölçütlerini v.b. kavramları sorgulayarak bilmenin olanaklılığını araştırır.