fenomen / numen

Kant felsefesinde sıkça kullanılan kavramlardan..
Kavram olarak ‘numen, fenomen ve bu minvaldeki diğer kavramlar’ aşağıdaki sebepler yüzünden sürekli bir kavram kargaşasına sebep olmaktadır.
1-Bir dilden başka bir dile geçerken (çeviri farklılıkları)
2-Bir anlayıştan başka bir anlayışa geçerken (disiplinler arası kullanım farklılıkları)
3-Kavramlara ilişkin tartışmalar (fikirler, görüşler arası farklılıklar)

Numen, bir nesnenin duyularımızdan arındıktan sonra nasıl göründüğü ile ilgilidir; fenomen ise bizi çevreleyen dünyada duyularımız ve/veya duyuşlarımız aracılığı ile algıladığımız herhangi bir nesnenin görünüşüdür.. Yani, asıl nesne (numen) ile görünüşü birbirinden farklıdır.
(Roland Barthes açılımı)
Mesela; bir fincan kahveye bakalım; çikolata rengindedir ve lezizdir, peki duyularımızı işin içine katmazsak kahve kendi başına nedir? :–)