fenomen / numen


Numen, bir nesnenin duyularımızdan arındıktan sonra nasıl göründüğü ile ilgilidir; fenomen ise bizi çevreleyen dünyada duyularımız ve/veya duyuşlarımız aracılığı ile algıladığımız herhangi bir nesnenin görünüşüdür.. Yani, asıl nesne (numen) ile görünüşü birbirinden farklıdır.
(R. Barthes açılımı)
bir fincan kahveye bakalım; çikolata rengindedir ve lezizdir, peki duyularımızı işin içine katmazsak kahve kendi başına nedir?