ide


platon tarafından ortaya atılmış olan kavram bildiğimiz nesnelerin maddi ve izafi olmayan asıl formları olarak kayıt dışı olmaları halleridir, zaten teorinin adı da “nesnelerin maddi olmayan formlarının varlığıdır.”Hissedilebilir dünyayı ide ile maddenin bir ara ürünüolarak tanımlar. Bilgi teorisi de buna paralel işler,aslında öğrenilen her şey bir anımsayıştır.

%d blogcu bunu beğendi: