jouissance (haz?)


cinsellik v.b. gibi alışılmış bir “haz alma” kavramından farklı olarak, “jouissance” kavramı eksikliği hissedilen bir olgunun tamamlanması ile açığa çıkan tat alma halidir bu tıpkı anlamlandıramadığımız bir durumun metinsel çözümünü okuma esnasındaki bulmuşluk duygusuna benzer

ayrıca jouissance, fotoğrafın içerisinde yer alan bir nesnenin ya da lekenin, bilinçaltındaki bir olgu ile çakışması sonucu yaşanan duraksama ile tarif edilemeyen doyumla da açığa çıkar ki, bu durum, barthes’in “punctum” kavramı ile paralellik gösterir; jouissance..