liberalizm / neoliberalizm


17-18yy: Aydınlanma çağı filozoflarının etkisiyle (başta J.Locke), bireyin hakları güçlendi (laiklik vs) toplumsalın baskısı hafifledi. Böylece ırk, din, yönetim biçimlerinde anlayış ve tercihleri ön plana çıkaran düşünceler (laissez faire vs.) liberalizmi doğurdu.
19-20yy: Ancak bu anlayış sosyal dengede büyük uçurumlara sebep olduğundan tepkiler arttı ve ekonomik özgürlük sınırlarının çizilmesi gerektiği görüşü benimsendi. 1929 bunalımının ardından -new deal, keynesyen iktisat okulu vs etkisiyle- özel sektör serbestisinde devlet kontrolünün  müdahaleci yapısı güçlendirildi (rekabet, piyasa koşulları vs).
21yy: Ancak artan müdahaleler yeniden bireyin güçsüzlüğünü ortaya koydu ve müdahalenin doğrudan değil dolaylı olarak yapılması gerektiği ortaya koyması (görünmez el), özelleştirmenin kapılarını ardına dek açtı (bir tür klasik iktisada dönüş, yani mobius döngüsü).