Lokasyon Kapatma / Location Closure


Mikro bir alana nüfuz etmek, etkisi zayıf bir düşünce gibi görünse de, farklı lokasyonlarda gerçekleştirilen art arda girişler, bir süre sonra bu alanları blokaja dönüştürerek, onları geçilemeyen bir sınırın parçası haline getirebilir. Kaldı ki, henüz blokajın bir parçası olmamış mikro alanların aşılmaları kolaydır, aşılma süreleri; işgal edilecek alanın hacimsel büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte aşılmalarıyla ulaşılacak fayda göz önüne alındığında geçen süre önemsizdir.

Mikro alanların zeminle kurdukları bağlar(1) geçici mevcudiyetlerini sürdürmeye yetecek kadardır, bazen fark edilmezler bile. İşte bu zayıf tutunma hali, mikro alanları işgale açık hale getirir ve gerçekleşen işgal sadece kendisini olumlayan bir aksiyon değil, çoğunlukla mikro alanın yapısından kaynaklanan geçirgen olma halinin bir sonucu olarak gerçekleşir. Sistem, işgal edilmiş alanların, bakir alanları çağırması ile çalışır, “çağırma” ses ya da bir işaret değil, işgal edilmişin alanda bıraktığı izlerin birikimi olan fon’un kavrayıcılık etkisidir. Bu etki, düşürülme, iteklenme hatta bazen basit bir dürtme gibi küçük bir müdahale ile bazen de bir müdahale gerektirmeyen durma anındaki transparan geçişler de gelişip, kendini örmeye başlar. Hangi müdahale ile gerçekleşirse gerçekleşsin, değişim müdahalenin şiddetine bağlı olmaksızın gelişir ve mikro alan üzerinde istemsiz gerçekleşen bu müdahale ile(2) , “işgale maruz kalanın” bağlı bulunduğu zeminle zayıflayan ilişkisi, bir süre sonra yerini zorunlu kopmalara(3) bırakır. İşgale maruz kalan, kendine nüfuz edildiğini, bilinç düzeyinde olmayan daha çok reflekse dayalı ontolojik bir sorgulamayla kavrar; ancak bu birinci basamağı(4) aşamayan bir sorgulamadır ve müdahil akışın erilde olageldiği farkındalığı artırmaya yetmez.

Mikro alanların bulunduğu hatlar boyunca, farklı eksenlerde gelişen işgaller, bir mikro lokasyon üzerinde tıpkı geliştiriciye bırakılmış bir fotoğraf kâğıdının üzerinde beliren görünümde olduğu gibi göstergesini olumlayan bir gösterene dönüşür. Fotoğrafik görüntü ile mikro alan arasındaki fark; ele geçirmenin bir cihaz aracılığı ile değil, bulaşmayla gerçekleşmesidir.

Lokasyon kapatma’da, blokajın büyüme sınırı, makro alanlar arasındaki iletişimin kesilmesine kadar devam eder. Ancak blokajın makro alanların arasındaki boşlukları doldurup onları etkisiz kılmasının dışında, küçültme etkileri yoktur, kaldı ki; ikili olandan birinin yapı içerisindeki işlevsizliği, diğer taraftaki hâkimiyeti esas kılar ve işlevsizliğin olduğu yerde büyüklüğün etkisinden bahsedilemez.
_
(1) kılcal
(2) istemsiz müdahale; müdahalenin planlı bir etki ile değil, bulaşma yoluyla gerçekleşmesidir.
(3) kendi bağlamından geri dönüşsüz bir kopma
(4) maslow üçgeninde..

/

Location Closure
Even if penetrating into a micro area seem so unnecessary, sequential entrances into different locations can make those areas the part of a border that cannot be passed by turning them into blockages after a while. It is easy to cross the micro areas that haven’t been a part of the blockage yet. Even though their crossing time depends on the size of the area where will be occupied, passing time is insignificant when the advantage by crossing is considered.

Correlations between micro areas and the ground (1) are sufficient just for their temporary existence, sometimes they are not even realized. That poor state of clinging makes the micro areas be possible for occupying and the occupation is not only the result of the action that makes itself happen but also the state of being pervious (transparent) which is mainly caused by the structure of the micro area. System works with the occupied areas which call for the untouched ones; ‘Calling’ is not a voice or a signal but it is the crabbing effect of the background which is the accumulation of the marks that has been made in the area by the occupied. That effect develops sometimes by the transparent transitions which do not need any intervention at the moment of stopping but it sometimes develops by being fell, pushed or simply poked and starts to weave itself. No matter whichever intervention happens, transition develops without depending on the severity of intervention and with the intervention happens involuntarily in the micro area (2) and the relationship between the ground connected with ‘the one that is come to occupation’ and the one that gets weak replaces itself with the obligatory breaks away (3). The one that is come to occupation cognizes the penetration with an ontological examination that depends on the reflex which is not at the conscious level. However, it is an examination that cannot pass the first step (4) and it is not sufficient for increasing the awareness of the intervening run.

Along the lines of the micro areas, occupations that develop on different axis transform into an indicative which makes its indication such as the one appears on a photograph that is left to the developer on a micro location. The difference between a photographic image and the micro area is that occupation does not occur with a device but it spreads.

In the location closure, the extension limit of the blockage continues until the communication between the macro areas stop. However, except for the blockage which fills the gaps between the macro areas and neutralize them, they have no minimizing effects. Moreover, the uselessness of the one of the twosome in the structure makes the one side be an improvement on the other side and it is not possible to talk about the effect of the magnitude when there is uselessness.

(1) capillary
(2) involuntary intervention; intervention does not occur with a planned effect but it spreads.
(3) breaking away from its context without returning
(4) in the maslow triangle