Notlar / Notes

Ele aldığım konuları adım adım ilerleteceğim bu alanda, inceleme sırasında yaptığım ekleme/çıkarmaları  olduğu gibi bırakacağım, bir nevi açık defter.

“.. çünkü araştırma keşiften daha çoğunu söyler ..” demiş augustinus

evet katılıyorum
karşılaşmış olmak yetmez
anlamaya araştırmakla ulaşılır ancak

ve tada..

Konular
1-Fotoğrafta Popüler Kültür Mevzuu Θ
2-