Oda / The Room


 

Duvara uzunlamasına yaslanmış eski, büyük bir ayna ve kapının yanındaki resim çerçevesi dışında oda boştu.
2.Bölüm-Duvardaki İz
Çerçeveye baktı… Duvardaki çerçeve, bir zamanlar içinde sunduğunu, artık önemi bilinmemek ve fark edilmemek üzere hatırlanmamışlıklar alemine mi göndermişti?
3.Bölüm-Ayna
Uzun süredir hareket etmemiş bir enkazın büyük gıcırtılarla hareket etmesi gibi,

/

An empty room except for a big old mirror leaning against the length of the wall and a picture frame beside the door.
2. Chapter – Mark On The Wall
Looking at the picture frame…the frame on the wall, the images that were once displayed, now their importance unrecognized and unkown, sent to the realm of the world’s forgotten things?
3. Chapter–Mirror
Like the loud groanings of debris, moving after laying motionless for a long time