ontoloji – ontolojik yaklaşım


ontoloji: varlık, varoluş, neyin varolup neyin gerçek olup neyin olmadığını açıklamaya çalışır;  açıklamaya çalıştığı bu varolan ‘şey’ çeşitli formlarda ifade bulabilir (maddi, manevi, idea formunda vb.). 

ontolojik yaklaşıma göre: bazı olgular fizik olarak var olmadıkları halde kolektif bir algılama ile var sayılırlar

fotoğrafla ilgili bir yaklaşımda bulunmak gerekirse; ontolojik yaklaşım fotoğraf nedir?, fotoğraf gerçeği yansıtır mı? gibi sorulara cevap arar ve bu sorguları genel bir ilke ile açıklamaya çalışır. Sontag’ın “bir fotoğraf sadece bir görüntü değil, gerçeğin bir yorumudur” ifadesi ontolojik bir yaklaşımdır mesela… oysa nesne olarak fotoğrafı kabaca tarif etmek gerekirse: fotoğraf, makinenin optik açısına giren görüntünün, yine makine ile başka bir yüzeye (anolog, dijital vs.) aktarılmasıdır ve bu aktarımı belirleyen aracı: görüntünün üzerine düşen ışıktır..