ontoloji – ontolojik yaklaşım


ontoloji: varlık, varoluş, neyin varolup neyin gerçek olup neyin olmadığını açıklamaya çalışır;  açıklamaya çalıştığı bu varolan ‘şey’ çeşitli formlarda ifade bulabilir (maddi, manevi, idea formunda vb.). 

mesela fotoğrafla ilgili olarak; fotoğraf nedir?, fotoğraf gerçeği yansıtır mı? gibi sorulara cevap arar ve bu sorguları genel bir ilke ile açıklamaya çalışır. Sontag’ın “bir fotoğraf sadece bir görüntü değil, gerçeğin bir yorumudur” ifadesi ontolojik bir yaklaşımdır mesela. 

diğer yandan ontolojik yaklaşıma göre bazı olguların fizik olarak var olmadıkları halde kolektif bir algılama ile var sayılabileceklerini de göz önünde bulundurmak faydalı olabilir