parrhesia

egemen olan bir kişiye, bir zümreye ya da bir genel görüşe karşı, söyleyeceklerinin sonuçları bakımından olası riskleri de göze alıp doğru bildiğini söylemek