pozitivist / yorumlayıcı / eleştirel yaklaşım

pozitivist yaklaşım, gerçekliğin insanlardan bağımsız olarak -tıpkı doğa gibi- var olduğunu savunur, bu düşünceden yola çıkarak sosyolojide toplumsal yasalar hali hazırda zaten vardırlar, dolayısı ile ‘toplumsal dinamiklere’ formüller bulabiliriz… yorumlayıcı yaklaşım bu düşünceyi alaşağı eder; toplum üzerinde genelleme yapmayı reddeder, çünkü toplumun uzamları ve bağlamları vardır, daha da ötesi monadları vardır toplumun…

yorumlayıcı yaklaşım da ise toplumsal gerçekler, ‘doğa kanunları’ gibi incelenemez, doğa hep vardır ama toplumsal dinamik etkilenerek yönlenir, doğa insandan bağımsızdır toplum ise insandan oluşur; toplum içindeki minik bir etki tüm toplumu saracak ve algıyı değiştirecek kadar etkin olabilir…

yani doğa vardır ama toplum oluşur…

eleştirel yaklaşımda ise, toplum ne pozitivist ne de yorumlayıcı yaklaşıma göre belirlenemez çünkü toplumu sadece yüzeysel görünüşe bakarak değerlendirmek eksik olur; bir toplum dinamiği mit ya da illüzyonlardan oluşmuş olabilir, bu anlamda toplum mekanizmalarını algılayıp, tanımsal kabukları bir bir kaldırıp altındaki gerçeğe ulaşmak gerekir; bu “eleştirel bakış” ile toplumsal kalıplar yerle bir edilip, insana yarayışlı kavramlara ulaşılabilir ve mevcut sakat durum, sağlıklı bir yapıya kavuşabilir…