Şule’ye mektup


hapse* atıldım Şule
iyiyim ama…..
iyi bakıyorlar bana, merak etmeyin yani
…bu sebeple uzun bir süre görüşemeyeceğimizi sanıyorum, dostlara selamlarımı iletiyorum
mektuplarınızı eksik etmeyiniz
sevgiler
_
*mektupta, “hapis” kelimesi ikinci anlamında kullanılmıştır
1-bir yere kapatıp, salıvermeme (isim)
2-tavla oyununda rakibin pullarından biri ya da birkaçını hareket ettiremeyecek hale getirme, kilitleme (oyunun sonuna kadar sürmez!)
3-mahpus (sıfat)
_
Hayatı bir oyuna benzetmek isteseydim, bu satranç, go gibi bir oyun değil, tavla olurdu; Hesse’nin deyişiyle, yaşamaya kodlanmış insan, uygarlık eşiğinde düşünmeye zorlanınca varoluşunu taşırmış, sorunlu bir canlı haline gelmiştir; düşünmeyi yaşamını sürdürmek için yegane bir pusula gibi gören kişi, düşünsel olarak ileri bir noktaya ulaşabilir, ne var ki, karayla suyu değiş tokuş etmiştir, böyle biri bir gün gelip boğulur.
Bergman şöyle der; “Her şey olabilir, her şeyin olması pekâlâ mümkündür. Gerçeğin seyrek dokunmuş kumaşında hayal gücünün yünleri yeni desenler dokumaya başlar (Fanny and Alexander filminden..).
Ve, üzerimizdeki “kara örtü” belki bir gün kendiliğinden kalkacaktır bu tıpkı kar altında üşümekte olan bir çiçeğin, üzerindeki kar tarafından esen sert rüzgârların soğuğundan korunuyor olması gibidir; kim bilir belki de güneşin doğuşuna az kalmıştır… Güneş güzel ışıklarını cömertçe sunacak, çiçek kendine gelecek, rahatlayacak, köklerini daha derinlerde uzatacak, daha iyi besleneceği katmanlarına ulaşacak, daha çok çiçek açacak, sonunda ona bakanlar; “ne kadar güzel, ne kadar renkli bir çiçek” diyecekler…
/

I was confined* Sule
But I’m all right…
They take care of me, so don’t worry about me
….I think we won’t be able to see each other for a long time due to that reason, I send my regards to my buddies.  Don’t miss your letters…
Regards
_
* In the letter , the second meaning of the word was used  for the word of ‘confine’ .
1- confinement; not releasing (noun)
2- to make the rival’s one or a few of the playing pieces immobile on a backgammon; locking (not continue till the end of the game!)
3- imprisoned (adjective)
_
If I wanted to compare life to a game, this game wouldn’t be a Chess or Go, it would be a ‘Backgammon’;
Hesse  says,  ‘when a humanbeing,  who is coded to live, is forced to think on the threshold of the civilization, he goes astray and becomes problematic ’;  A person who considers that thinking is the only compass in his life can reach a point ahead intellectually. However, he had  already swapped land for sea;  such person drowns one day. Bergman says so: “Everything can happen,  for sure it is possible for everything to happen. In the gauze of reality, wools of imagination start to weave new patterns. (From the movie of Fanny and Alexander….).
And, ‘the black cloth’ on us will be naturally uncovered one day, it is just like a flower that is cold under the snow which protects it from the effect of severe storms; Who knows? The sun will soon rise…the sun will show its beams generously,  the flower will come around, feel comfortable and its roots will go deeper and reach layers on which it will be nourished better;  it will come into blossom and in the end, everyone will say “Such a beautiful and colourful flower it is”…

%d blogcu bunu beğendi: