Ankara Metrosu-3, Sorgu sual


Ey, Metro yolcularının donuk ifadeleri! / Oh, subway passengers pale facial expressions!
..

Ek:
metro yolcuları anket sonuçları Θ
ankette kullanılan anket formlarından biri Θ 

 

Kategoriler:ana sayfa/home page