Klişe / Cliche


 

Klişe,
Mutlaktır, sınırları vardır; gizildir ancak fark edilebilir ve tanımlanabilir; kullanıma hazırdır, kolayca kullanılır ve risk içermez; doğada bulunmaz; yalayıcıdır* ama değer oluşturmaz; potansiyeli önceden tespit edilebilir; kiç (kitsch) içerebilir ve varyasyonlarla** çalışır; tekil olabilir veya bir dizi oluşturabilir.

* ‘hoşça vakit geçirmek’ anlamında ‘olumlu’ bir ifade olarak kullanıldı
** aynı etkinin, sonsuz bileşenleri
Fotoğraflar, Ziya Gökalp Cad./Ankara’da çekildi © A.Tufan Palalı
/
Cliche is,
Absolute, limited; hidden but noticable and definable; ready-made, utilizable easily and riskless; unnatural; diverting* but worthless; its potential can be predictable in advance
It can include kitsch and works with variations**; singular or syntagmatic.

* defined as ‘having good time’
** the same effect with its endless components
Photos taken from Ziya Gokalp ave./Ankara/Turkiye © A.Tufan Palalı

Kategoriler:ana sayfa/home pageEtiketler:,