Fotoğrafik İfade


Gözlerin işi bitti,
şimdi gidip yürek gücünle hallet
içinde hapsolmuş imajları,
azdıran sensin onları
ama hala ne olduklarını bilmiyorsun.
R. M. Rilke

O halde, imge olan bitenin ifadesidir, imaj kendi değilken.. İmaj: hakikat olduğu iddiasıyla ortaya çıkan ya da imgenin kendine ait gözü yitirerek, aşırılığını dışa vurarak bakılma arzusunu dayatandır, pornografik bir imgedir. Biçimlendirilebilir olan yanılsamaya götürür. Öyleyse: görüntüler tarafından tuzağa düşmeden kurnazlığa evrilmeden belki de bir kinok olmalı…

/

Eyes played out,
Now get sorted with your backbone,
The images stuck inside of you
You are the one to turn them on
But still you don’t know what they are.

In that case, imagery is the statement of what happened when image is not itself… Image: It is a pornographic imagery that appears with the claim of being truth or imposing desire to be looked at by manifesting extremism, losing its autotelic. The moldable takes you to the illusion. So: maybe should be a Kinok before evolving to craftiness, falling into a trap of images…

metnin tümü için: pdf_tr Θ

Kategoriler:ana sayfa/home page