Yaklaşım/Approach


Semiyotik/Semiotic
alegori
Anaformoz (özel bir bakış açısından algılanabilen)
Boş gösteren (empty signifier)
Fenomen (görünüş) / numen (mutlak görüntü)
Görüntü, Görüngü, Gönderge, Gösterge, Gösterilen, Fenomen, Algı, Duyum, İz, İkon, Belirti, Belirtke, İmge, Simge, Sembol
Horusun gözü / eye of horus
Metonimik (bağlamsal temsil)
Paralax/parallax
Tek kaçışlı perspektif / one point perspective
Transkripsiyon
Işık / Görme
Parçalı Işık / Renoir Işığı
Chiaroscuro / Vermeer ışığı
Stereopsis (çoklu görüntüden derinlik bilgisine ulaşma)
Estetik
Jouissance (haz) 
Bilme, Anlama / Cognition
Aksiyom, Referans noktası
Ampirik bilgi (teori yerine gözlem)
Bilgi Kavramının Soyağacı
Ekolojik yanılgı (ecological fallacy) 
Fenomenoloji / epistemoloji Kültürel evrim basamakları
Nominal tanım (sayısal) / Jenerik tanım (causa proxima)
Öz, yapı, postyapı ve varoluş
Pozitivist / yorumlayıcı / eleştirel yaklaşım
Ana hatları ile 'Dil Ailesi'
Humur, hımar; örtü
Klasisizm, Romantizm
Bauhaus, Pop Art ya da Dadaism

Siyaset
İktidar Mevzu
Diğer
Effects of different material coatings on the wearing of plowshares in soil tillage

Devam Eden

%d blogcu bunu beğendi: